Asfaltering og utbedring av grøntarealer

Det blir asfaltert etter kabelarbeidene med oppstart kommende torsdag.
Arbeidene med grøntarealer starter 15. mai.

Mvh
Per Morten