Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte Borettslaget vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • V
 • Z

A

Andel:
Når du eier en bolig i et borettslag er du også andelseier. Det kan være flere andelseiere per bolig, men det vil kun være en som kan stemme på generalforsamlingen.

Ansvar:
Som andelseier i et borettslag har du ansvar og plikter som fremgår av borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger borettslagets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

B

Bilparkering:
Til hver leilighet følger det med en parkeringsplass i parkeringshus blokk 1 og 2.
I tillegg er det Gjesteparkering med totalt 20 plasser utenfor parkeringshusene.
Det er restriksjoner med kjøre og parkeringsbestemmelser i borettslaget.

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Kastanjeveien Borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

Bredbånd:
Borettslaget har kollektiv avtale med Telia (tidligere Get). Triple Play (TV-Bredbånd-Telefoni)
Alle leiligheter har tilgang til Bredbånd med hastighet 10/5 kbit/s gjennom TV kontakten. Ved bestilling velger du selv den hastighet som er best tilpasset ditt behov. Signalene leveres av Telia til særdeles gunstige priser.

Brannsikring:
Alle leiligheter er utstyrt med ett brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. Andelseier er ansvarlig for å sørge for at røykvarsleren er i drift til enhver tid, og må sørge for å skifte batteri minst én gang i året.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette.

D

Dugnad:
Styret arrangerer dugnad vår og høst. Eiendommen har forholdsvis stort grøntområde med en del beplantning som må holdes i orden.
Beboere som møter opp og gjør en innsats får tilbakebetalt beløpet via fellesutgiftene både vår og høst.

Dyrehold:
Det er ikke tillatt med dyrehold i borettslaget.

E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Å Energi som er netteier i Drammen Kommune. Du kan selv velge strømleverandør etter eget ønske og behov. Sjekk ut forbrukerrådets side om strøm her.

F

Fellesgjeld:
Borettslaget har tatt opp lån på vegne av fellesskapet. Du som andelseier er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar gjennom felleskostnadene til betaling av renter og avdrag.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som kommunale avgifter, forretningsførsel, bygningsforsikring og kabel-tv. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av borettslagets regnskap og budsjett. Dette kan fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører.

Forsikring:
Borettslaget har forsikret bygningene i Gjensidige forsikring. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av borettslaget.

NB: Andelseier må selv tegne innboforsikring!

Forkjøpsrett:
Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i NBBO. Det vil at dersom du ønsker å flytte internt i borettslaget, stiller du foran de som ikke bor her fra før.
Deretter har medlemmer i NBBO forkjøpsrett. Når du selger din bolig er det megler som vil ordne det formelle rundt dette, og du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du selger boligen din selv.
Mer informasjon om forkjøpsretten finner du på NBBO.no

G

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

 

H

Husordensregler:
For å skape mest mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Hundehold:
(se dyrehold)

I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må tegne egen innboforsikring.

Internett:
(se bredbånd)

K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Nye poser kan fås ved å knyte en pose på beholderen. Det er egne beholder for matavfall, restavfall og papiravfall. Plastavfall sorteres i sekker.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kabel-TV:
(se bredbånd)

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

L

Lekeplasser:
Borettslaget har lekeplass mellom blokk 2 og 3. Styret har innhentet tilbud fra tre godkjente leverandører og valgt Trigonor for å opparbeide lekeplassen. Det skal legges fast gummidekke og settes opp nye lekeapparater, slik at plassen oppfyller kravene i henhold til lovverket.

M

Møterom:
I underetasjen i blokk 1. er det stort møterom med kjøkken, toaletter, garderobe og kontor.
Lokalet benyttes mest til møtevirksomhet både for eget borettslag og utenforstående. Lokalet leies også ut til selskap og andre arrangementer. Kapasitet til ca. 40-50 personer.

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

 

O

Olje / overflatebehandling:
Den enkelte andelseier er ansvarlig for overflatebehandling av sin terrasse, både utvendig og innvendig. Denne jobben bør gjøres minst annethvert år.

P

Parkering:
Det er utarbeidet egne kjøre og parkeringsbestemmelser i borettslaget som du kan lese her.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.

R

Radon:
Det er foretatt radon-målinger i borettslaget. Resultatet av disse var at det ikke er helseskadelige verdier i grunnen. Det er imidlertid lenge siden målingene ble foretatt, så hvis man har mistanke om at det er radon-problemer i din gård må du ta kontakt med styret. Borettslaget er pliktig til å måle, vurdere og iverksette tiltak for å forhindre radongass i boligene.

S

Snøbrøyting:
Borettslaget har inngått avtale om fjerning av snø. Entreprenøren som gjennomfører dette gjør jobben på dag og kveldstid, slik at man må være forberedt på å måke noe ved store snøfall nattestid. For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:
Styret består av fem faste medlemmer og fire varamedlemmer. Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

V

Vedlikehold:
Andelseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor borettslaget.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig, og borettslaget har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Borettslaget har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til andelseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av borettslaget generelt. Vedtektene kan du lese her.

Verandaer:
De innvendige flatene på verandaen er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.

Varmepumper:
Styret må søkes før man går til anskaffelse av varmepumpe.

Varmtvannsbereder:
Alle varmtvannsberedere er byttet ut de senere år.

Vinduer:
Det er borettslaget som er ansvarlig for utskifting av vinduer. Dette skal ikke den enkelte gjøre selv.

Å

Årsregnskap:
Styret er ansvarlig for at det legges frem et årsregnskap på den ordinære generalforsamlingen. Årsregnskapet skal gi informasjon til andelseierne om hva felleskostnadene er brukt til og om borettslagets økonomiske stilling ved årsskiftet.