Beboermøte 17. oktober

Styret finner det riktig å invitere til informasjonsmøte for beboerne i borettslaget

tirsdag 17. oktober kl. 19:00 i fellesrommet (blokk 1)

Hovedgrunnen til møte er de økonomiske utfordringer som vi alle opplever om dagen,

Enkel bevertning.