Brudd på datakabel.

Det er oppdaget brudd på kabelen fra ladebasen til internett-tilknytningen i blokk 1.

Dette har ført til at ladehistorikken ikke har blitt overført slik at fakturering av forbruk kunne utføres.

Forbruket vil bli etterfakturert på neste faktura.

Feilen vil bli rettet kommende mandag.

Lading i blokk 2 er ikke berørt av dette.

Vi beklager det inntrufne.