Defekt mekanisme på garasjeport – Lukket sak.

Garasjeporten til garasje 2 (under blokk 2) hadde låst seg. Den er nå løsnet og satt i åpen stillingen. Strømtilknytningen til mekanismen som åpner/lukker porten er fjernet.
Service vil bli bestilt i morgen, mandag 17.07.

Ny motor er montert og saken er lukket pr. 24.07

Mvh
Per Morten