Generalforsamling 2024

Styret har igangsatt arbeidet med forberedelser til årets generalforsamling.
Generalforsamlingen er berammet til 20. mars 2024
NBBO utarbeider de nødvendige dokumenter knyttet til gjennomføringen.
Valgkomiteen har igangsatt sitt arbeid.
Valgkomiteens sammensetning
Karin Borg (Medlem)
Ole Hermann Borgan (Medlem)
Katrine Pettersen (Medlem)
Alf Johan Hjelmtvedt (Varamedlem)

Følgende posisjoner er på valg:

Styret:
2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer

Representanter til NBBO´s generalforsamling:
2 representanter med personlige vararepresentanter.

Representanter til generalforsamlingen i Solås Kabel-TV:
5 representanter

Valgkomite:
3 medlemmer og 1 varamedlem.