Hjelp! Vi vil ikke betale mer enn nødvendig!

Nå trenger vi hjelp av deg!

RfD, som henter søppel hos oss, tar ekstra betalt når avfallet ikke er riktig sortert.

Papp og papir skal i container merket med Papp og papir, mens plast skal i plastpose på stativ.

Når plast havner i pappcontaineren må dette sorteres ut av RfD, som da tar ekstra betalt for jobben.

Hjelp oss å holde kostnadene nede. Vi vil ikke øke husleien mer enn vi må!

Om alle hjelper til klarer vi dette!

Per Morten