Lekkasje fra RFD’s avfallsbil.

Under henting av avfall i dag har vi registrert at det var lekkasje fra RFD’s bil.

Saken er meldt til RFD.

Dette til orientering.