Melding fra Drammen kommune.

I perioden mandag, 23. august. kl. 23:00 til tirsdag formiddag, skal Glitrevannverket utføre vedlikehold på vannledningsnettet til i ditt område, Underlia og Kastanjeveien. Ingen vil miste vannet, men det kan forekomme noe misfarget vann. Opplever du misfarget vann i etterkant, tapp kaldtvann til det er klart.

Generell informasjon: https://www.drammen.kommune.no/misfarget-vann
For mer informasjon se https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vann-avlop/hendelser/