Ny mur ved blokk 2

I forbindelse med vannlekkasje har muren ved enden av blokk 2 (fra inngang 112 og ned til dør mot utearealer mot Kastanjeveien) blitt vesentlig skadet.

Muren er bygget opp ved bruk av stein og mange av steinene har sklidd ut.

Gjensidige forsikring vil dekke verdien på den eksisterende muren.

Styret har besluttet å bygge granittmur på fundament som erstatning for den ødelagte muren.

I tillegg vil platået ved inngang 112 bli planert og utbedret til bruk for beboerne i borettslaget. Benker og bord vil bli plassert her når området er klart for dette.

Kostnaden for etableringen dekkes av erstatning fra forsikring og ved bruk av kreditterte midler fra Vann og avløpsetaten i Drammen kommune.

Entreprenør Ivar Tanum AS engasjeres til oppdraget.

Det må påregnes noe støy i forbindelse med arbeidet som forventes utført i tidsrommet medio juni – medio juli.

Oppdatert: Grunnet ferieavvikling er desverre arbeidet utsatt. Saken følges opp kontinuerlig av styreleder.

Forventet oppstart medio august.

Vi beklager de ulemper dette medfører for beboerne.

God sommer!

Mvh

Per Morten