Papp og papir i søppelrommet

Vi minner om at papp og papir skal brettes sammen før det kastes!

Vi forventer at dette nå taes tak i umiddelbart!