D

Dugnad:
Styret arrangerer dugnad vår og høst. Eiendommen har forholdsvis stort grøntområde med en del beplantning som må holdes i orden.
Beboere som møter opp og gjør en innsats får tilbakebetalt beløpet via fellesutgiftene både vår og høst.

Dyrehold:
Det er ikke tillatt med dyrehold i borettslaget.