L

Lekeplasser:
Borettslaget har lekeplass mellom blokk 2 og 3. Styret har innhentet tilbud fra tre godkjente leverandører og valgt Trigonor for å opparbeide lekeplassen. Det skal legges fast gummidekke og settes opp nye lekeapparater, slik at plassen oppfyller kravene i henhold til lovverket.