P

Parkering:
Det er utarbeidet egne kjøre og parkeringsbestemmelser i borettslaget som du kan lese her.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.