Reparasjon av defekt strømkabel.  

One Co har igangsatt arbeidet med reparasjon av en defekt strømkabel ved blokk 4.

Oppfølging:

Kabelen er nå reparert. Grunnen til reparasjonen var jordfeil i en av de to kablene som forsyner blokk 3 og 4 med strøm. Under reparasjonen ble all strøm til disse blokkene sendt over en kabel.

Kostnaden dekkes fullt ut av Glitre energi.

Bildegalleri