Støv i garasjen – vis hensyn!

I forbindelse med dugnaden vi skal ha før 17. mai vil vi gjennomføre renhold i garasjeanleggene.

Nærmere informasjon om dato, tidspunkt og oppgaver vil komme primo april.

Det er mye støv på gulvene i anleggene og vi ber om at det kjøres rolig for å unngå oppvirvling av dette.

VIS HENSYN TIL NABOEN!