Tømming av søppel.

RfD vil tømme søppel i borettslaget neste gang mandag 27. Desember.

Vi har registrert at mange av dunkene for papp og papir allerede er fulle.

Vi ber nå om at papp og papir ikke kastes før RfD har tømt dunkene.

Mvh

Styreleder.