Vil du hjelpe oss?

Kastanjeveien borettslag har en flott lekeplass til stor glede for barna i borettslaget.

På plassen er det en sandkasse som er utstyrt med et trekk som skal legges over når den ikke er i bruk.

Trekket er der for å unngå at katter bruker sandkassen som toalett.

Når barna har brukt sandkassen trenger vi hjelp til å passe på at trekket kommer på plass etterpå!

På forhånd – Takk for hjelpen.