Antennekontakter – fremdriftsplan

Netcon, som har ansvaret for kablingen knyttet til oppgraderingen av TV og internett i borettslaget, vil samarbeide med Telia under montering av nye kontaktpunkter i leilighetene.

Alle beboere vil få et tidspunkt for monteringen formidlet skriftelig i sin postkasse.
Dersom tidspunktet ikke passer vil det være mulig å bytte tidspunkt ved å ringe Telia’s kontaktperson via et telefonnummer som er opplyst i brevet.

Som beboer oppfordres du til å flytte på innventar som står plassert foran kontaktpunktet slik at byttingen kan gjennomføres på enklest mulig måte.

Så langt er ikke tidsrommet for utskiftingen klarlagt. Netcon avventer innspill fra Telia knyttet til dette.

Arbeidene med kabling til boenhetene er grovt sett ferdig i blokk 2, 3 og 4.

Det skal trekkes kabel under Kastanjeveien og her må det “skytes” for å få på plass trekkrør.
Så snart dette er gjort vil blokk 1 bli knyttet til, og vidreføring til Ole Johansens vei vil bli etablert.

Vi beklager de ulemper arbeidet gir deg som beboer.

Mvh
Per Morten