Fast-prosjektet går fremover – Ny antennekontakt monteres i alle leiligheter! OPPDATERT

Til info:
Kastanjeveien borettslag´s beboere er ikke forsøkt kontaktet enda.

For å ha en viss kontroll vil styret ta kontakt med Netcon for å få en fremdriftsplan knyttet til arbeidet.
Denne vil bli bekjentgjort ovenfor beboerne!

I den forbindelse fremgår det at Netcon ikke har fått tilgang til en del leiligheter når det byttes antennekontakt i boenhetene.

Netcon gjør to  forsøk for å få tilgang til den enkelte boenhet.  Det er Netcon som kommuniserer med andelseier/sameier om

tidspunkt for besøk.

Ovenstående er avtalefestet med Telia og for ordens skyld viser vi til avtalen der det heter:

” Dersom Telia ikke får tilgang til de berørte boenheter etter to forsøk, må den enkelte boenhet bære kostnaden for fremtidig oppgradering.

 Telia forbeholder seg retten til å frakoble /omkoble vegguttak som ikke blir oppgradert,  dersom dette anses nødvendig for nettets kvalitet og sikkerhet. ”

 Vi forutsetter at Netcon får tilgang til alle boenhetene.  Det koster ca kr. 2500,-  dersom beboer selv må betale oppgraderingen. 

 Dette til orientering.