Generalforsamling i Kastanjeveien borettslag

Årets generalforsamling er berammet til
14.april
kl. 18.00
i fellesrommet i blokk 1.

Det tas forbehold om muligheter til gjennomføring knyttet til Covid-19.

Saker som ønskes behandlet må være Styret i hende innen 19. februar.

Dokumenter knyttet til innkalling vil bli å finne i postkassen i løpet av kommende helg.

Mvh
Styreleder