Ledig bolig i Kastanjeveien Borettslag – 71/83

Vedlagt følger informasjonsskriv om ledig bolig i borettslaget som skal ut på forkjøpsrett.
Boligen blir annonsert på NBBO’s  hjemmesider nbbo.no

Vi har mottatt melding fra Meglerhuset & Partners Drammen AS om følgende bolig:

Kastanjeveien 116 med enhetsnummer 83, tilhørende Tone Laila Aas Hansen.

Meldefrist: 04.05.2023 12:00:00.
Hvis noe er uklart, vennligst kontakt forkjøpsrettsavdelingen til NBBO.

Med vennlig hilsen
for NBBO
Avdeling for forkjøpsrett

 

snr. Selskapsnr. Borettslag Leil.nr.
202300256 71 Kastanjeveien Borettslag 83
Selger/medeier Adresse:
Tone Laila Aas Hansen Kastanjeveien 116
Antall rom 4

Etasje 2

Kjøpesum 3 700 000 Prisantydning

Utlysnings
dato 26.04.2023

Frist
forkjøpsrett 04 05.2023 12:00:00

For fullstendig salgsoppgave, kontakt megler Meglerhuset & Partners Drammen
AS
Borettslagets vedtekter bestemmer hvem som har forkjøpsrett.
Når en bolig i tilknyttet borettslag selges, har normalt de som bor der forkjøpsrett før andre.
Hvis ingen av borettslagets andelseiere bruker denne retten, har andre medlemmer i NBBO
forkjøpsrett etter ansiennitet. Det vil si at den som har vært medlem lengst, går foran og kan kjøpe
boligen.

NB! Følg med på meldefristene.
Det er et absolutt vilkår for å benytte forkjøpsrett at meldingen leveres til NBBO elektronisk eller på
fastlagt skjema og at meldefrist er overholdt.
Det er når boligen skifter eier at man har mulighet til å bruke forkjøpsrett.
Den som bruker forkjøpsrett, overtar kjøperens rett til å bli eier av boligen, til samme kjøpesum og
på samme vilkår for øvrig som det som er avtalt mellom kjøper og selger.
På våre hjemmesider nbbo.no vil man alltid ha full oversikt over alle boliger som til enhver tid er ute
på forkjøpsrett.
For å benytte forkjøpsretten er det et vilkår at man melder på fastlagt skjema. Vi anbefaler at man
registrerer seg på, og logger inn i forkjøpsrettsportalen via våre hjemmesider nbbo.no. Da kan man
melde forkjøpsretten elektronisk.
Det er også mulig å laste ned forkjøpsrettsskjema fra vår hjemmeside.
Ta kontakt med forkjøpsrettsavdelingen til NBBO hvis noe er uklart.