Status – Solås kabelTV – Docsis 3.1

Her er siste status på Solås Kabel TV SA  Docsis 3. 1

 

Graving er i all hovedsak ferdig, men det gjenstår istandsettelse og asfaltering. Massene må få satt seg skikkelig før det asfalteres, slik at man unngår groper som følge av at underlaget synker sammen.

Omlegging og installasjoner. Det er søkt en såkalt PVO for omlegging av Kastanjeveien BRL den 8. mai. PVO er en tillatelse vi må ha for å kunne koble ut signaler under omlegging til ny node og dette er den siste noden som skal legges om.  Vi antar at datoen blir innvilget, slik at vi kan begynne med installasjoner fra 15. mai. Når installasjonene i Kastanjeveien er ferdig, står Ole Johansens vei for tur (estimert til slutten av mai). Deretter er det Glitre BRL (estimert til begynnelsen av juni)