Lekkasjesøk på vannledningene

Lekkasjesøk på vannledningene.

Kastanjeveien borettslag ble bygget i 1975/1975. Vannforsyningen er lagt i kobberrør under blokkene.

Rørene ligger i en sandmuffe på 10 cm.

Blokkene er bygd på sprengstein.

Vi har 3 målepunkter for inntak av vann.
1 punkt for blokk 1
1 punkt for blokk 2 og
1 punkt for bokk 3 og 4.

Under avlesning av forbruk knyttet til blokk 1 og blokk 2 har vi avdekket en økning i vannforbruk i forhold til normalt.

Styret har besluttet å gjennomføre lekkasjesøk på ledningsnettet for å avdekke eventuelle lekkasjer for deretter å utbedre dette.

Åssiden Rør vil gjennomføre lekkasjesøk på vannledningene i borettslaget onsdag 11. Oktober.

Arbeidet utføres i tidsrommet 08:00 – 16:00.

Sporadisk vannutkobling må påregnes.

Vi beklager de utfordringer dette kan skape for den enkelte.

 

Med vennlig hilsen

Per Morten Ellewsen
Styreleder