Utbedring av vannlekkasje i blokk 1 og blokk 2

Arbeidet med utbedring av vannlekkasje er berammet til tidsrommet mandag 6. november til fredag 10. november.

Oppstart mandag 6. november kl. 08:00.

Området som må tømmes for kjøretøy er 8 meter på hver side av merket skadested. Dette området ansees som kritisk.

Dette fører til at de kjøretøyer som står parkert på de innerste 7 parkeringsplassene på begge sider mot bakveggen i blokk 1
0g alle kjøretøy som står parkert f.o.m. plass 83 og inn mot bakveggen på begge sider i blokk 2 må fjernes.

Biler som står parkert på plasser lengere inn i anlegget enn 8 meter fra skadested i blokk 2 kan bli stående, men kan da ikke kjøres ut under arbeidet!

Følgende skal gjøres:

  • Skjæring av asfalt.
  • Uttak av masser.
  • Kapping av skadet rør og montering av nytt.
  • Etterfylling av masser.
  • Asfaltering av området.

Vedrørende El-bil lading.

De som har montert El-bil lader på berørt parkeringsplass bes ta kontakt med Styreleder for avtale om løsning ved behov.

 

Vi beklager de utfordringer dette skaper for beboerne.

Mvh
Per Morten