Manglende tømming av papp og papir.

Vi har registrert at det ikke ble tømt papp og papir fra noen av søppelrommene mandag 7. februar.

RfD varsles fortløpende om slike forhold og har lovet å følge opp dette internt.

Papp/papir og plast blir hentet av RfD hver 14. dag. Neste henting er mandag 21. februar.

Jeg ber om at papp og papir ikke blir kastet før disse dunkene tømmes kommende mandag.

Jeg beklager de ulemper dette medfører for dere som er berørt.

Mvh

Per Morten