Generalforsamling 28. april

Vi minner om årets generalforsamling torsdag 28. april.

Frist for innsending av saker til behandling er 8. mars.

Du kan bruke postkassen ved inngang 104 eller sende din sak til  styrets E-post.

Mvh

Per Morten