Nye lamper i oppgangene

Wilh. Kolstad har ferdigstilt arbeidet med montering av lamper med bevegelses-sensorer i alle oppganger.

Lampene tennes automatisk når sensoren registrerer bevegelse i området og slukkes etter 1 minutt.

Lysbryterene for lyset i oppgangen skal til en hver tid stå i stilling på!