Rengjøring av garasjene er avsluttet. ⁹

Bilene kan kjøres inn igjen.

Takk for hjelp og forståelse fra hver og en av dere.

Mvh

Per Morten