Kastanjebladet på nett.

Styret har igangsatt arbeidet med å få gjort Kastanjebladet lesbart på nett.

Så langt er alle utgaver fra 2020 og 2021 gjort lesbare.

NBBO har koordineringsansvaret og vil utarbeide sorteringsverktøy knyttet til dette.

Du kan ta en titt på det som er gjort så langt ved å klikke her.