B

Bilparkering:
Til hver leilighet følger det med en parkeringsplass i parkeringshus blokk 1 og 2.
I tillegg er det Gjesteparkering med totalt 20 plasser utenfor parkeringshusene.
Det er restriksjoner med kjøre og parkeringsbestemmelser i borettslaget.

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Kastanjeveien Borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

Bredbånd:
Borettslaget har kollektiv avtale med Telia (tidligere Get). Triple Play (TV-Bredbånd-Telefoni)
Alle leiligheter har tilgang til Bredbånd med hastighet 10/5 kbit/s gjennom TV kontakten. Ved bestilling velger du selv den hastighet som er best tilpasset ditt behov. Signalene leveres av Telia til særdeles gunstige priser.

Brannsikring:
Alle leiligheter er utstyrt med ett brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. Andelseier er ansvarlig for å sørge for at røykvarsleren er i drift til enhver tid, og må sørge for å skifte batteri minst én gang i året.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette.